Agenda Algemene Ledenvergadering 2018

Woensdag 14 november 2018

Boxmeer, 14 november 2018

Beste leden,

Hieronder treffen jullie de agenda aan voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op 27 november a.s., aanvang 20.00 uur.

Agenda
1. Opening + vaststellen agenda
2. Notulen ALV 2017
3. Jaarverslag 2018
4. Financieel jaarverslag 2018
5. Verslag kascommissie 2018 en en benoeming kascommissie 2019
6. Begroting 2019
7. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Pauze
8. Toekomstvisie TC Topspin
9. Rondvraag
10. Sluiting

** I.v.m. het wegvallen van JIBA Afhangbord, is het voor onze club (nog) niet mogelijk om in een beschermde omgeving de stukken van de ALV 2017 te publiceren. De notulen, het financieel jaarverslag 2017 en de begroting 2018 kunnen op verzoek digitaal toegezonden worden. Aanvragen via info@tctopspin.nl
De stukken zullen ook tijdens de ALV 2018 ter inzage in de kantine liggen. ** http://www.cybox.nl
http://www.landvancuijk.nl
http://brasseriedebock.nl/
http://foreignflex.nl/
http://www.restariadeflip.nl/
http://www.fransenautoschade.nl/
http://www.vanneervensport.nl
http://www.depiek.com
http://www.speedheat.nl/maasenwaal.php
http://www.storkfoodsystems.com/
http://www.boxmeerstapijthuis.nl/
http://www.kapadokyaboxmeer.nl/
http://www.wassinkopgenoort.nl/onze_vestigingen/boxmeer
http://www.vanwelyoptiek.nl/
http://www.vdweem.nl/
http://www.vdhcomputerservice.nl/
http://sanidrome.nl
http://www.msd.nl/
http://www.inkstation.nl/
http://www.janssenbeugen.nl/
http://www.jansenenjansen.nl/
http://www.jordans.nl/
http://www.detelefoongids.nl/cremers-bv-aannemersbedrijf-peter/12380099/5-1/
http://www.vandijkboxmeer.nl/
http://www.john-repkes.nl/
http://www.bakkerbart.nl/winkels/boxmeer/steenstraat-78
http://www.connectorbv.nl/
http://www.dplusm.nl/
https://www.fysio-boxmeer.nl/?articleid=8544%3A8548&token
http://www.kockenboxmeer.nl/
http://www.golfclubbleijenbeek.nl/
http://www.hertogjan.nl/
http://www.janberkvens.nl/
http://www.keesarts.nl/
http://www.langenkeukens.nl/
http://www.maximumtennis.nl/
http://www.mvsmakelaardij.nl/
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/lvcm/
http://www.riacornelisse.nl/
http://www.scooterservice.nl/
http://www.tvertrek.nl/
http://www.vanlunenadvies.nl/
http://www.verberk-boxmeer.nl/
http://www.weemen.nl/nl/
http://www.autovanharen.nl/
http://www.fysiochallenge.nl/
http://www.autoarena.nl/
http://www.abcmaassen.nl/
http://bindelsadministraties.nl/
http://www.hahebo.nl/
http://www.drummerke.nl/
http://www.uwtopslijter.nl/
http://www.boladviseurs.nl/
http://www.grafisch-huis.nl/
http://www.bghaccountants.nl