Ledenadministratie

Nieuwe leden zijn van harte welkom bij onze vereniging! Het mooie van tennis is dat het een sport is die je je hele leven kunt beoefenen. Bij Topspin is er veel ruimte, voor ieder wat wils en kun je tennissen als beginner en als gevorderde prestatieve speler en elk niveau daar tussenin.

Je aanmelden doe je bij Jacques van den Heuij (ledenadministratie) door inlevering van:

  • Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier (terug te vinden onder aan deze pagina) 
  • Een recente pasfoto en € 10,- inschrijfgeld.

Adres Jacques van den Heuij: Elzenstraat 29 te Boxmeer.

Je krijgt dan direct een voorlopige spelerspas zodat je meteen de baan op kunt. De definitieve pas ligt na enkele weken voor je klaar bij de ledenadministratie. Je wordt uitgenodigd voor een introductie middag- of avond waarbij je uitleg krijgt over het reilen en zeilen van de vereniging, welke clubtaken er zijn, welke activiteiten en over praktische zaken zoals hoe je een baan afhangt.

Je kunt contact opnemen met Jacques van den Heuij via e-mail: ledenadministratie@tctopspin.nl

Verassing!
Nieuwe jeugdleden t/m 12 jaar die ook gaan lessen krijgen van ons hun eerste tennisracket gratis als welkoms cadeau en om aan te moedigen veel vrij te gaan tennissen.

We zijn blij met elk nieuw lid, dus ook voor nieuwe seniorleden ligt er een verrassing klaar bij de ledenadministratie als de pas wordt opgehaald.


Belangrijke weetjes voor elk nieuw lid...
Om snel ´in te burgeren´ in de vereniging helpt het om deel te nemen aan trainingen, racketavonden, de wintersingle en aan de clubkampioenschappen. Een andere mogelijkheid is meedoen aan de competitie en inschrijven voor onze eigen toernooien. Altijd goed en gezellig! Tennissen is een sport, die je vooral snel leert door heel veel te doen! We hebben hier prachtige voorbeelden van in onze club. Je bent ook van harte welkom om één van onze commissies te versterken, op die manier leer je ook snel veel andere leden kennen.

Wat is Speelsterkte?
Als je al langer tennist dan is het speelsterkte systeem dat door de KNLTB wordt gehanteerd een gegeven. Als beginnend tennis(s)(ter) heb je speelsterkte 9. Ook als je jarenlang geen wedstrijden hebt gespeeld, maar wel je KNLTB nummer hebt gehouden zal je speelsterkte zijn gedaald. De zogenaamde dynamische speelsterkte word hoger naarmate je officiële wedstrijden wint tijdens de competitie of tijdens open toernooien. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de KNLTB.

Wat is Competitie?
Je kunt je individueel opgeven om bij een competitie team te worden ingedeeld. Zie het hoofdstuk competitie over wat dit verder inhoudt.

Toernooien?
Binnen de tenniswereld wordt onderscheid gemaakt tussen “open” toernooien en clubkampioenschappen. De clubkampioenschappen worden alleen voor leden georganiseerd en dat betekent ruim een week lang onderlinge wedstrijden tennissen. Je wordt ingedeeld op speelsterkte. Bij bijna alle toernooien geldt dat je je individueel kunt inschrijven en gekoppeld kunt worden aan een mix- of dubbelpartner. Niet alle toernooien voorzien in singles, dit hangt meestal af van de grootte van het park of de aard van het toernooi. Voor alle toernooien kun je je inschrijven via http://mijnknltb.toernooi.nl/home Ook onze toernooien werken zo.

Verplichtingen
Alle activiteiten, de organisatie en onze faciliteiten worden beheerd en georganiseerd in de vrije tijd van leden. Op deze manier houden we de kosten zo laag mogelijk en wordt tennissen bij Topspin niet te duur. Van alle leden wordt naast het betalen van de contributie gevraagd om 3x3 uur bardienst te draaien per jaar. De inschrijvingsmogelijkheid voor de BP-diensten in een nieuw jaar is altijd in de maand december en wordt via e-mail aangekondigd. Op onze site kun je precies zien wanneer er nog diensten vrij zijn en ook bij wie je informatie kunt krijgen/vragen kunt stellen over de diensten. Hiervoor moet je inloggen. Je gaat dan naar onze homepage www.tctopspin.nl en vanaf daar naar “jiba afhangbord”.
Degene die de openende bardienst draait haalt op vertoon van zijn/haar tennispas de sleutelbos op bij Café Restaurant ’t Vertrek in Boxmeer. Aan de sleutelbos hangt een instructie over hoe je het Spinhok kunt openen en sluiten. Overige uitvoerige instructies zijn te vinden in klappers in ’t Spinhok.

Afhangbord
Als je gaat tennissen ben je verplicht om een baan af te hangen. Dit doe je in de centrale hal in het Spinhok op ons park. Hiervoor heb je minimaal twee geldige ledenpassen nodig voor 45 minuten aaneengesloten tennis. Als de tijd om is kun je door anderen van de baan worden gestuurd, omdat zij dan op “jouw” baan gaan spelen. Als je nog verder wilt spelen moet je dan opnieuw een andere baan afhangen. Dubbels mogen 60 minuten aaneengesloten spelen, hiervoor heb je minstens 3 passen nodig tijdens het afhangen. 
Als je als eerste op de baan bent en het is al donker, dan kun je de verlichting inschakelen. Kies als het donker is bij het afhangen altijd eerst voor banen 4 t/m 13 en voor een banen waar het licht al brandt om energiekosten te sparen. ls je als laatste weggaat graag bij het verlaten van de baan die verlichting ook weer uit maken. De knoppen vind je rechts van ‘t Spinhok onder ons logobord.
Meestal zij er banen vrij. Tijdens seniorentoernooien kun je in het weekend vaak niet terecht en door de week alleen overdag. Tijdens de competitieperiode kan het lastig zijn om een vrije baan te vinden, op de vrijdagavond en soms ook op zondag. Door gebruik te maken van het afhangsysteem, is er in andere periodes altijd binnen een uur een baan voor je vrij. De planning van al deze activiteiten is te vinden op de activiteitenkalender. We houden er zoveel mogelijk rekening mee dat er 2 banen beschikbaar zijn voor “vrij tennis”.

Overige informatie
Gedetailleerdere informatie over al deze onderwerpen kun je in andere hoofdstukken in ons jaarboek vinden.

Website
Op www.tctopspin.nl kun je zonder in te loggen al veel informatie vinden. Naast de website word je regelmatig per mail op de hoogte gehouden van aankomende activiteiten of overig nieuws. 

Afmelding lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 1 november schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie via ledenadministratie@tctopspin.nl of per brief aan de ledenadministratie. Na ontvangst van uw bericht krijgt u desgewenst een bevestiging. Voor opzeggingen die na 1 november worden ontvangen is de contributie nog een jaar verschuldigd.
Formeel dient opzegging plaats te vinden 4 weken vóór einde verenigingsjaar, is 4 weken vóór 1 oktober. Om praktische redenen stelt Topspin dit uit tot 1 november. Dit is vastgelegd in onze statuten.

Landurig geblesseerd en/of verhinderd om bijzondere redenen
Als je langere tijd (meer dan 3 maanden) niet kunt tennissen is er een mogelijkheid om je lidmaatschap tijdelijk op te schorten. Meer informatie hierover kun je krijgen via onze ledenadministratie. Het bestuur beslist per geval of het verzoek kan worden ingewilligd.

E-mailadres in ledenlijst TC Topspin
Wij willen de leden beter informeren via e-mail. Dit kan alleen als de leden hun e-mail up to date houden.Dus als uw e-mail adres gewijzigd is, geef dit door aan de ledenadministratie:  ledenadministratie@tctopspin.nl

Aan de ouders van onze jongste leden het verzoek ook voor hun kinderen een e-mailadres door te geven. De jeugdcommissie heeft vaak informatie die alleen naar de jeugdleden gemaild wordt.

Informatie over ons privacybeleid is hier terug te vinden: http://www.tctopspin.nl/informatie/privacy/

 

http://www.cybox.nl
http://brasseriedebock.nl/
http://www.restariadeflip.nl/
http://www.speedheat.nl/maasenwaal.php
http://www.boxmeerstapijthuis.nl/
http://www.vdweem.nl/
http://www.msd.nl/
http://www.inkstation.nl/
http://www.janssenbeugen.nl/
http://www.jordans.nl/
http://www.vandijkboxmeer.nl/
http://www.connectorbv.nl/
http://www.dplusm.nl/
http://www.janberkvens.nl/
http://www.keesarts.nl/
http://www.langenkeukens.nl/
http://www.mvsmakelaardij.nl/
http://www.riacornelisse.nl/
http://www.tvertrek.nl/
http://www.autovanharen.nl/
http://www.fysiochallenge.nl/
http://www.autoarena.nl/
http://www.drummerke.nl/
http://www.uwtopslijter.nl/
http://www.boladviseurs.nl/
http://www.grafisch-huis.nl/
http://www.landvancuijk.nl
https://marel.com/nl/
https://www.pubesser.nl
https://www.depiek.com
http://www.fransenautoschade.nl
https://john-repkes.nl
https://www.vanlunenadvies.nl
https://www.vanderhoffict.nl
https://www.vanwelyoptiek.nl
https://www.sport2000.nl/nl/vind-een-winkel/details/sport-2000-van-neerven/
https://www.facebook.com/BoxmeerCambrinus/
https://www.jansenenjansen.nl/