Nieuw bestuur !!

Zaterdag 08 juni 2019

Beste leden van Topspin,

Het Topspin Taskforce Team is blij te kunnen melden dat er een nieuw bestuur is aangetreden.
De benoeming heeft gisteravond plaatsgevonden conform het mandaat van de ledenvergadering van 13 maart j.l.
Dit bestuur zal tot de jaarvergadering in November a.s. nog als interim bestuur optreden. 
Een definitieve benoeming kan dan door de ledenvergadering plaatsvinden.

Het nieuwe bestuur zal in zeer compacte vorm gaan werken met 3 man volgens de aanpak die het TTT eerder heeft gepresenteerd en gepubliceerd.
Vanuit de vernieuwde visie en organisatiestructuur zullen de diverse taakgroepen en commissies meer autonoom en met elkaar gaan samenwerken. 
De afgelopen maanden is al gebleken dat deze groepen prima werk verrichten en zijn met voortvarendheid zaken aangepakt.
Het bestuur zal vooral deze samenwerking tussen de commissies bevorderen en nieuwe initiatieven stimuleren.

Als voorzitter heeft Harold Schelbergen zich gepresenteerd.
De penningmeester wordt Koen de Bruijn met ondersteuning voor boekhoud- en controllingtaken.
Secretaris wordt Henk Verberk, in nauwe samenwerking met o.a. de taakgroep communicatie.

A.s. donderdag komt het bestuur voor het eerst bij elkaar.
De komende weken zullen een aantal formele overdrachten plaatsvinden.

Het bestuur gaat daarna snel met de vele enthousiaste mensen en teams binnen de vereniging in gesprek.
Daar zal met regelmaat over gecommuniceerd worden.

Namens het Taskforce Team Topspin, dank aan iedereen die meegedacht en gewerkt hebben om de nieuwe aanpak gestalte te geven.

Met hartelijke groet,

Het (ex) Topspin Taskforce Team
Edgar van den Bosch
Maarten Slegers
Marianne Klaver
Koen de Bruijn
Henk Verberk.http://www.cybox.nl
http://brasseriedebock.nl/
http://www.restariadeflip.nl/
http://www.speedheat.nl/maasenwaal.php
http://www.boxmeerstapijthuis.nl/
http://www.vdweem.nl/
http://www.msd.nl/
http://www.inkstation.nl/
http://www.janssenbeugen.nl/
http://www.jordans.nl/
http://www.vandijkboxmeer.nl/
http://www.connectorbv.nl/
http://www.dplusm.nl/
http://www.janberkvens.nl/
http://www.keesarts.nl/
http://www.langenkeukens.nl/
http://www.mvsmakelaardij.nl/
http://www.riacornelisse.nl/
http://www.tvertrek.nl/
http://www.autovanharen.nl/
http://www.fysiochallenge.nl/
http://www.autoarena.nl/
http://www.drummerke.nl/
http://www.uwtopslijter.nl/
http://www.boladviseurs.nl/
http://www.grafisch-huis.nl/
http://www.landvancuijk.nl
https://marel.com/nl/
https://www.pubesser.nl
https://www.depiek.com
http://www.fransenautoschade.nl
https://john-repkes.nl
https://www.vanlunenadvies.nl
https://www.vanderhoffict.nl
https://www.vanwelyoptiek.nl
https://www.sport2000.nl/nl/vind-een-winkel/details/sport-2000-van-neerven/
https://www.facebook.com/BoxmeerCambrinus/
https://www.jansenenjansen.nl/